Normopleiding: ISO14001

De ISO14001-norm is de internationale norm voor milieuzorgsystemen en biedt een gestructureerde aanpak om de milieuprestaties van uw bedrijf te verbeteren en de conformiteit met de wetgeving op te volgen. Sedert september 2015 is er een nieuwe versie van deze norm gepubliceerd.

Waarom deze opleiding?

Via deze 1-daagse opleiding krijgt u een grondige en praktische introductie over de ISO14001-norm zodat u zelf aan de slag kan om een milieuzorgsysteem uit te bouwen. Voor de bedrijven die al een ISO 14001 certificaat hebben worden de praktische handvaten uitgelegd om de transitie te maken naar de nieuwe versie van deze norm.

Deze opleiding kan ook gebruikt worden om uw medewerkers op te leiden in de aanloop naar het behalen van het ISO14001-certificaat.

  

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie milieuzorg
 • Belang van milieuzorg
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Systemen voor milieuzorg

ISO14001:2015 praktisch toegelicht            

 • Context analyse
 • Stakeholder analyse
 • Risico analyse
 • Milieu-aspectenanalyse
 • Milieudoelstellingen
 • Complianceverplichtingen
 • Competentie, training en bewustmaking
 • Communicatie
 • Noodsituaties
 • Monitoring en meting
 • Compliance audit
 • Afwijkingen en corrigerende acties
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling

Duur

De opleiding duurt 1 dag . Dit kan ook gespreid worden over 2 halve dagen.

 

Al bezig aan het uitbouwen van een ISO14001-systeem? Bezorg ons uw documentatie en wij maken de opleiding op maat van uw bedrijf!