Praktisch stakeholdermanagement

 

Duurzaam ondernemen vraagt de betrokkenheid van alle belanghebbenden (intern en extern). Het stakeholdermanagement goed en praktisch organiseren en hierop verder bouwen, vraagt de nodige skills inzake communicatie en motivatie... iets waarbij het ESQ team met verschillende tools jullie graag komt helpen.

stakeholder ESQ.jpg

Onze aanpak                               

Afhankelijk van uw behoefte ondersteunt ESQ Solutions uw bedrijf, o.a. met het:

  • Identificeren en evalueren van uw stakeholders
  • Vastleggen mogelijke MVO thema's en acties binnen uw organisatie
  • Organiseren van overleg sessies met uw stakeholders
  • Opmaken van materialiteitsmatrix
  • Uitwerken MVO acties en rapporteren naar stakeholders

Uw voordeel

Onze consultants zorgen voor een grondige interne voorbereiding, de praktische organisatie van het initiële stakeholderoverleg en latere rapportagemomenten en een plan van aanpak voor de acties, die binnen het stakeholder overleg als prioriteit zijn vastgelegd. 

Kostprijs

In samenspraak met u maken wij graag een offerte op maat aan! Heeft u liever eerst een introductie over duurzaam ondernemen, klik dan hier.