Cultuur

Een collega die spontaan aanbiedt om bij te springen om de deadline te halen… De medewerker die positieve feedback geeft voor het tijdig doorsturen van de gevraagde gegevens… De efficiënte vergadering waar iedereen op tijd aanwezig is… De klant die door de collega van kwaliteit spontaan werd geholpen met zijn vraag, ook al was dat niet helemaal zijn rol…

 

Onder ‘cultuur’ verstaan we de ‘manier waarop dingen worden gedaan’ binnen de organisatie. Hoe medewerkers denken, zich gedragen, zich voelen en samenwerken, hoe ze elkaar aanspreken, de sfeer die er op de werkvloer hangt, … zijn het resultaat van de normen en waarden die er binnen je bedrijf heersen.

Als het goed is, stemmen deze elementen overeen met de bedrijfswaarden. Hoe meer je die bedrijfswaarden kan laten leven, hoe sterker de cultuur wordt. De leiders binnen jouw organisatie hebben hier een belangrijke (voorbeeld)rol in. Communicatie over de waarden, het stimuleren van gewenst gedrag en feedback geven wanneer nodig zijn belangrijk voor een sterke bedrijfscultuur.

Culture eats strategy for breakfast - ESQ solutions strategie.JPG

De ‘perfecte’ bedrijfscultuur bestaat niet. Welke cultuur best past, is afhankelijk van de missie, de ambities en de strategie van je bedrijf. Wordt de strategie bijgestuurd, dan evalueer je best wat dit betekent voor de cultuur. Evolueert de strategie van ‘laagste prijs’ naar ‘beste klantenervaring’, dan zal je als bedrijf niet succesvol kunnen zijn als je medewerkers nog steeds in termen van ‘laagste prijs’ denken en handelen. Zorg dus niet enkel voor een goede strategie, maar zorg er ook voor dat je structuren en processen en je bedrijfscultuur daarop afgestemd worden.

Een sterke bedrijfscultuur zorgt onder meer voor :

 • betere en duurzame resultaten
 • het aantrekken en behouden van geëngageerde medewerkers
 • meer vertrouwen
 • meer snelheid en wendbaarheid
 • minder weerstand bij verandering
 • een beter imago bij klanten, partners en andere stakeholders 

Redenen genoeg dus om hiermee aan de slag te gaan!

Onze aanpak

 Afhankelijk van uw behoefte ondersteunt ESQ Solutions uw bedrijf, o.a. met het:

 • Organiseren en begeleiden van een workshop om de bedrijfs- of kernwaarden te bepalen of te beschrijven. Dat kan zowel top-down als bottom-up worden georganiseerd afhankelijk van de voorkeur.
 • Omzetten van de kernwaarden naar een gedragscode of gedragsregels zodat de waarden nog concreter worden gemaakt en er een basis is om deze toe te passen in de praktijk.
 • Integratie van het werken rond waarden in de dagelijkse werking, evaluatie processen, de communicatie, … : hoe doe je dat? Met onze tips & tricks ben je er snel mee weg!
 • Het coachen van de organisatie in leiderschap en het werken rond cultuur : onze aanpak is praktisch en onmiddellijk toepasbaar.
 • Begeleiden van change management en hoe om te gaan met weerstand : om tot duurzame verandering te komen is het belangrijk dat zaken niet aan de oppervlakte of op management niveau blijven, maar dat ze diep doordringen en geïntegreerd zijn in de organisatie.
 • Werken rond feedback : feedback zorgt voor nieuwe inzichten en persoonlijke groei. Het is echter niet altijd eenvoudig om feedback te geven of te ontvangen. ESQ Solutions kan helpen met praktische tools rond feedback. Zelf aan de slag gaan met feedback tijdens een fun en realistisch spel behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Uw voordeel

ESQ Solutions heeft jarenlange ervaring met het werken met waarden, leiderschap en het implementeren van een cultuur  bij kleine en grote bedrijven. ESQ Solutions zorgt voor impact door engagement bij de medewerkers, transparantie en een zeer goede kennisoverdracht! 

Kostprijs

In samenspraak met u maken wij graag een offerte op maat ! Indien gewenst kunnen we ook zorgen voor begeleiding bij het werken rond strategie of structuur.