ISO45001

De ISO45001 is een norm voor de uitbouw van een managementsysteem inzake welzijn (veiligheid en gezondheid) en biedt een gestructureerde aanpak om de risico's op arbeidsongevallen en incidenten te identificeren, te evalueren en maatregelen te nemen om deze te elimineren of reduceren.

Onze aanpak

Uw ISO45001-systeem wordt opgemaakt op basis van een standaardstructuur en in overleg met uw medewerkers (individueel of in team) aangevuld met de bedrijfsspecifieke aspecten.

Afhankelijk van uw behoefte ondersteunt ESQ Solutions uw bedrijf, o.a. met het:

  • Uitvoeren van de contextanalyse
  • Uitvoeren van de specifieke risico-analyses
  • Opmaken van een register van wettelijke en andere eisenhelm_esq-solutions_veiligheidsopleidingen.jpg
  • Uitwerken van zorgprogramma’s, doelstellingen en taakstellingen
  • Opstellen van monitoring- en meetplannen voor uw veiligheidsparameters
  • Opleiden van uw medewerkers over ISO45001-systeem
  • Uitvoeren van interne audits en compliance audit
  • Opstellen van werkbare procedures en instructies (aankoop, noodplannen,…)

Uw voordeel

ESQ Solutions heeft jarenlange ervaring met ISO45001-systemen in verschillende sectoren bij kleine en grote bedrijven. Onze consultants maken een praktische vertaling van de eisen van de ISO45001-norm naar uw bedrijfssituatie. ESQ Solutions zorgt voor een transparant en bruikbaar welzijnsmanagementsysteem!

Kostprijs

In samenspraak met u maken wij graag een offerte op maat aan! Heeft u liever eerst een introductie over de ISO45001-norm, klik dan hier.