Risico-analyses

Vanuit de wetgeving word je als bedrijf verplicht om risicoanalyses uit te voeren op

 • 7 welzijnsdomeinen (arbeidsveiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne, psychosociale risico's, ergonomie, verfraaiing werkplaatsen & leefmilieu)
 • 3 niveaus (organisatie, werkplek & individu)

Een ganse opdracht waarbij je zowel de specifieke inhoud van elke domein als de juiste methodiek dient te kennen. De consultants van ESQ Solutions helpen jou graag verder met deze complexe opdracht.

Onze aanpak

ESQ Solutions werkt met jou een overzicht uit van de nodige risicoanalyses voor jouw bedrijf en jouw activiteiten:

 • Taakrisicoanalyses
 • Werkpostanalyses
 • RA brandpreventie
 • RA elektrische installaties
 • RA gevaarlijke producten
 • RA machinerichtlijn
 • ...

ESQ Solutions maakt in overleg met jou een planning op met verantwoordelijken en termijnen. Onze consultants werken zelf of met jullie medewerkers de risico-analyses uit volgens de vooropgestelde planning en met gestandaardiseerde formats. Hierbij optimaliseren wij steeds de kennisoverdracht naar de betrokken medewerkers.

Heb je zelf al het overzicht, maar een vraag over een specifieke risicoanalyse? Ook dan helpen wij jou graag verder!

 

Jouw voordeel

 • Je krijgt een overzicht van de uitgevoerde risicoanalyses en een plan van aanpak voor de ontbrekende
 • Jouw risicoanalyses worden uitgevoerd door experten, al dan niet in samenwerking met jullie eigen medewerkers
 • Je ontvangt van ons gestandaardiseerde formats die je later zelf kan gebruiken
 • Jouw betrokken medewerkers krijgen opleiding tijdens het uitvoeringstraject

 

Kostprijs

Afhankelijk van jouw vraag, maken wij graag een voorstel op maat. Contacteer ons vrijblijvend.

 

Graag wensen we vanuit het management even te benadrukken dat de samenwerking met ESQ (Davy Vandewalle) zeer vlot verliep, daarnaast voelen wij ook aan dat zijn inzet en aanpak ook op de vloer gewaardeerd wordt.
Getuigenis van Hilding Anders Belgium