Risico-analyses

Vanuit de wetgeving wordt u als bedrijf verplicht om risicoanalyses uit te voeren op

 • 7 welzijnsdomeinen (arbeidsveiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne, psychosociale risico's, ergonomie, verfraaiing werkplaatsen & leefmilieu)
 • 3 niveaus (organisatie, werkplek & individu)

Een ganse opdracht waarbij u zowel de specifieke inhoud van elke domein als de juiste methodiek dient te kennen. De consultants van ESQ Solutions helpen u graag verder met deze complexe opdracht.

Onze aanpak

ESQ Solutions werkt met u een overzicht uit van de nodige risicoanalyses voor uw bedrijf en uw activiteiten:

 • Taakrisicoanalyses
 • Werkpostanalyses
 • RA brandpreventie
 • RA elektrische installaties
 • RA gevaarlijke producten
 • RA machinerichtlijn
 • ...

ESQ Solutions maakt in overleg met u een planning op met verantwoordelijken en termijnen. Onze consultants werken zelf of met jullie medewerkers de risico-analyses uit volgens de vooropgestelde planning en met gestandaardiseerde formats. Hierbij optimaliseren wij steeds de kennisoverdracht naar de betrokken medewerkers.

Heeft u zelf al het overzicht, maar een vraag over een specifieke risicoanalyse? Ook dan helpen wij u graag verder!

 

Uw voordeel

 • U krijgt een overzicht van de uitgevoerde risicoanalyses en een plan van aanpak voor de ontbrekende
 • Uw risicoanalyses worden uitgevoerd door experten, al dan niet in samenwerking met jullie eigen medewerkers
 • U ontvangt van ons gestandaardiseerde formats die u later zelf kan gebruiken
 • Uw betrokken medewerkers krijgen opleiding tijdens het uitvoeringstraject

 

Kostprijs

Afhankelijk van uw vraag, maken wij graag een voorstel op maat. Contacteer ons vrijblijvend.

 

Graag wensen we vanuit het management even te benadrukken dat de samenwerking met ESQ (Davy Vandewalle) zeer vlot verliep, daarnaast voelen wij ook aan dat zijn inzet en aanpak ook op de vloer gewaardeerd wordt.
Getuigenis van M. Snoeck HR Manager Hilding Anders Belgiume