VOL - VCA

De VCA (veiligheidschecklijst aannemers) is een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeheersysteem die een structuur biedt voor het identificeren en evalueren van risico's en de nodige preventiemaatregelen te nemen om arbeidsongevallen en incidenten te voorkomen.

Offerte aanvragen

De VCA vragenlijst vereist dat alle operationele leidinggevenden een opleiding "VOL-VCA" hebben gevolgd en hiervan een attest kunnen voorleggen.

ESQ Solutions verzorgt deze opleiding en zoekt voor jouw medewerkers een geschikt examencentrum.

 

Inhoud opleiding

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico's
 • Arbeidsongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten, overleg
 • Procedures, instructies, signalering
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur

 De opleiding (+ examen) duurt 2 dagen

 

Cursusmateriaal

Bij aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers het handboek "Veiligheid Operationeel Leidinggevenden VCA".