Wat verstaan we onder duurzaam resultaat?

Hoe kan je met je bedrijf duurzame resultaten boeken, nu en in de toekomst? Hoe benut je het volledige potentieel van je organisatie en medewerkers? Op welke manier realiseer je de ambities van je bedrijf en dit samen met je team? Hoe zorg je ervoor dat je als zaakvoerder of leidinggevende vertrouwen kan hebben in de toekomst?

 

Als bedrijf is het belangrijk om op korte termijn resultaat te creëren : klantentevredenheid, omzetgroei, ontwikkeling van je team, productinnovaties, … de lijst is lang. Terzelfdertijd wil je er ook voor zorgen dat je al het nodige doet om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

Om een duurzaam resultaat te bekomen en de ambities van je bedrijf om te zetten in werkelijkheid, heb je een langetermijn-plan nodig, een strategie. Hierin bepaal je welke keuzes je maakt, welke je focuspunten zijn, wat je zal doen en ook wat je niet zal doen.

Jouw strategie zal mee bepalen hoe je organisatiestructuur er zal uit zien, welke processen belangrijk zijn en hoe je die organiseert.

Een derde belangrijk element richting duurzame resultaten is de (bedrijfs)cultuur. Welk gedrag vertonen medewerkers en hoe helpt dat om de missie en de ambities van de organisatie te realiseren? Hoe krijg je jouw medewerkers betrokken bij de strategie van je bedrijf?

Illustratie strategie-structuur-cultuur.jpg

Om het potentieel van je organisatie volledig te benutten, moet je er steeds voor zorgen dat de strategie, de structuur & processen en de cultuur op elkaar afgestemd zijn. Optimale resultaten worden bereikt wanneer strategie, structuur en cultuur elkaar versterken. 

Dit houdt ook in dat een verandering in strategie een impact zal hebben of zou moeten hebben op de structuur & processen van je bedrijf. Hetzelfde geldt voor cultuur. Indien er een aanpassingen is in de strategie, dan heeft dit een invloed op de cultuur. 

Wat betekent dit in de praktijk?

Stel dat duurzaamheid een meer prominente rol krijgt in je strategie, dan ga je misschien een periodieke opvolging van het energieverbruik opzetten, of misschien stuur je het aankoopproces bij zodat het criterium ‘duurzaamheid’ meer doorslaggevend wordt in de keuze voor de leverancier, of pas je de car-policy aan zodat het wagenpark ‘groener’ wordt. 

En welke invloed zou ‘meer duurzaamheid’ in de strategie kunnen hebben op je cultuur? Wordt het belangrijk dat medewerkers, bij het nemen van beslissingen, ‘duurzaamheid’ mee in overweging nemen en dus meer in termen van duurzaamheid gaan denken? Welke acties kan je als bedrijf voorzien om hiervoor te zorgen?

Wat als strategie, structuur & processen en cultuur niet op elkaar zijn afgestemd? 

Misschien bereik je nog wel goede resultaten als het samenspel tussen je strategie, structuur en cultuur niet optimaal loopt. Misschien ook niet. In elk geval zouden de resultaten vele malen beter zijn als het wel het geval was. Mogelijke problemen die kunnen ontstaat bij het niet op elkaar afgestemd zijn van strategie, structuur & processen en cultuur zijn : inefficiënties, tragere implementatie van initiatieven of innovatie, een verschil in prioriteiten tussen verschillende medewerkers of teams, silowerking, weerstand tegen verandering, een afstand tussen het management en de rest van het bedrijf, een gebrek aan vertrouwen, bonussystemen die niet in lijn zijn met de strategische objectieven, ...

Redenen genoeg dus om hier voldoende aandacht aan te besteden!

Over welke van deze 3 elementen die belangrijk zijn om resultaat te kunnen bekomen zou je graag meer lezen? 

 Wil je een gesprek over hoe ESQ Solutions jou hierbij kan helpen? Contacteer ons