Interne auditor ISO45001

De ISO45001-norm is een norm voor de uitbouw van een managementsysteem  inzake welzijn (veiligheid en gezondheid) en vereist dat je zelf interne audits uitvoert om de implementatie van jouw systeem te evalueren.

Offerte aanvragen

Waarom deze opleiding?

Via deze 3-daagse opleiding krijg je de theoretische en praktische kennis van de ISO45001-norm en hoe interne audits uit te voeren.

Na het beëindigen van deze opleiding krijgen de deelnemers een certificaat "interne auditor volgens ISO45001".

  

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie preventie
 • Welzijnsdomeinen
 • Belang van preventie
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Principes van preventie

Interne audits

 • Het auditproces toegelicht a.d.h.v. ISO19011:2011
 • De auditvaardigheden
 • De communicatieve skills van de auditor
 • De competenties van de auditor

ISO45001 praktisch toegelicht

 • Wat zijn de specifieke eisen van de ISO45001?

 Rollenspel

 • Initiëren, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een audit aan de hand van jullie eigen processen en documentatie

Duur

De opleiding duurt 3 dagen. Dit kan ook gespreid worden over 6 halve dagen.

 

Je hebt al een ISO45001-systeem? Bezorg ons jouw documentatie en wij maken deze opleiding op maat van jouw bedrijf!

 

Uw voordeel:

 • praktijk oefeningen op maat van uw bedrijf
 • directe feedback van een expert
 • uw interne audits uitgevoerd tijdens deze opleiding

Laat u liever uw interne audits door ons uitvoeren? Klik hier voor meer informatie.