Interne auditor ISO45001

De ISO45001-norm is een norm voor de uitbouw van een managementsysteem  inzake welzijn (veiligheid en gezondheid) en vereist dat u zelf interne audits uitvoert om de implementatie van uw systeem te evalueren.

Offerte aanvragen

Waarom deze opleiding?

Via deze 3-daagse opleiding krijgt u de theoretische en praktische kennis van de ISO45001-norm en hoe interne audits uit te voeren.

Na het beëindigen van deze opleiding krijgen de deelnemers een certificaat "interne auditor volgens ISO45001".

  

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie preventie
 • Welzijnsdomeinen
 • Belang van preventie
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Principes van preventie

Interne audits

 • Het auditproces toegelicht a.d.h.v. ISO19011:2011
 • De auditvaardigheden
 • De communicatieve skills van de auditor
 • De competenties van de auditor

ISO45001 praktisch toegelicht

 • Wat zijn de specifieke eisen van de ISO45001?

 Rollenspel

 • Initiëren, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een audit aan de hand van een uitgewerkte case studie

Duur

De opleiding duurt 3 dagen. Dit kan ook gespreid worden over 6 halve dagen.

 

U hebt al een ISO45001-systeem? Bezorg ons uw documentatie en wij maken deze opleiding op maat van uw bedrijf!

 

Uw voordeel:

 • praktijk oefeningen op maat van uw bedrijf
 • directe feedback van een expert
 • uw interne audits uitgevoerd tijdens deze opleiding

Laat u liever uw interne audits door ons uitvoeren? Klik hier voor meer informatie.