Normopleiding: ISO14001

De ISO14001-norm is de internationale norm voor milieuzorgsystemen en biedt een gestructureerde aanpak om de milieuprestaties van uw bedrijf te verbeteren en de conformiteit met de wetgeving op te volgen.

Waarom deze opleiding?

Via deze 1-daagse praktische workshop krijg je een grondige en praktische introductie over maatschappelijk verantwoord ondernemen zodat je zicht krijgt op wat het allemaal kan inhouden voor jou en jouw organisatie.

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie milieuzorg
 • Belang van milieuzorg
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Systemen voor milieuzorg

ISO14001:2015 praktisch toegelicht            

 • Context analyse
 • Stakeholder analyse
 • Risico analyse
 • Milieu-aspectenanalyse
 • Milieudoelstellingen
 • Complianceverplichtingen
 • Competentie, training en bewustmaking
 • Communicatie
 • Noodsituaties
 • Monitoring en meting
 • Compliance audit
 • Afwijkingen en corrigerende acties
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling

Duur

De opleiding duurt 1 dag . Dit kan ook gespreid worden over 2 halve dagen.

 

Al bezig aan het uitbouwen van een ISO14001-systeem? Bezorg ons jouw documentatie en wij maken de opleiding op maat van jouw bedrijf!