Andere preventietaken

Een greep uit de rest van ons preventieaanbod

  • Uitwerken van een eenvoudige systematiek voor de opvolging van wettelijke keuringen
  • Samenstellen van een correcte en volledige onthaalbrochure
  • Opstellen van het explosieveiligheidsdocument
  • Onderzoeken van arbeidsongevallen
  • Ondersteuning voor maand/kwartaalverslagen & jaarverslag IDPBW
  • Uitwerken van een globaal preventieplan en jaaractieplan
  • Adviezen inzake specifieke vragen (EHBO,...)
  • ...

Heb jenog een andere vraag? Stel ze gerust via ons contactformulier.

Is jouw preventieadviseur langdurig afwezig of nog in opleiding? Wij steken wel een handje toe gedurende deze periode, contacteer ons gerust.