Structuur en processen

'Structuren en processen' omvatten de manier waarop je als organisatie georganiseerd bent, het team, de bedrijfsprocessen, de managementsystemen- en praktijken, methodes, tools, technologieën, … De effectiviteit en efficiëntie van je organisatie wordt in grote mate bepaald door de manier waarop de strategie is vertaald in deze structuren. Bij voorkeur werkt je organisatie als een goed geoliede machine en zijn de verschillende bedrijfsprocessen perfect op elkaar afgestemd.

Onze aanpak

Afhankelijk van uw behoefte ondersteunt ESQ Solutions uw bedrijf, o.a. met het:

  • Het in kaart brengen en visueel voorstellen van de processen in een procesmap zodat elke medewerker begrijpt wat het belang van zijn/haar rol is en hoe die past in het geheel. Het gebruik van een procesmap met duidelijke rollen zorgt ervoor dat (nieuwe) medewerkers versneld inzicht krijgen in wat er binnen het bedrijf gebeurt. Door dit mee te nemen in de dagelijkse werking en bijvoorbeeld als onderdeel van het onthaal, verhoog je de betrokkenheid, versnel je de opleiding en vermijd je het werken in ‘eilandjes’.

Figuur procesmap ESQ Solutions.jpg

  • Ondersteunen bij het vastleggen van de verschillende stappen binnen elk proces. We houden het overzichtelijk, werkbaar en concreet. Op één pagina heb je per proces een overzicht van de belangrijke stappen, wie daarvoor verantwoordelijk is, welke input er nodig is en welke systemen of documenten er worden gebruikt.
  • Eens duidelijk welke de verantwoordelijkheden zijn binnen de bedrijfsprocessen, is het slechts een kleine stap naar heldere functieomschrijvingen en een duidelijk organogram. Door onze manier van werken zie je een duidelijk link tussen die verschillende elementen.
  • De juiste KPI’s bepalen voor de belangrijkste processen en de manier van opvolgen specifiëren. Dit helpt bij het focussen op wat voor de organisatie het verschil maakt.
  • Opzetten en implementeren van continu verbeteren : onder meer principes als lean, PDCA, oorzaakanalyse, daily management, 5S, … 
  • Als organisatie wil je onaangename verrassingen vermijden. De grootste risico’s per bedrijfsproces in kaart te brengen en deze beperken kan je combineren met het herkennen van mogelijke opportuniteiten in de risico- en kansen matrix.
  • In een competentiematrix brengen we de benodigde kritische competenties op een praktische manier in kaart. Op deze manier is opvolging zeer éénvoudig en zo krijg je inzicht in welke opleidingen er meest kunnen bijdragen aan het resultaat. Deze neem je dan op in het opleidingsplan.
  • Wij zijn fan van efficiënte, korte en productieve vergadermomenten. Duidelijkheid creëren in de nodige overlegmomenten, wie aanwezig is en wat de toegevoegde waarde daarvan is, is van het grootste belang voor een goede werking van de organisatie en tevreden medewerkers. Dit kan je overzichtelijk voorstellen in een communicatiematrix.
  • Om de slaagkansen van je projecten te verhogen, kan je werken via een projectmanagement methodiek. Door onze gestructureerde aanpak vergroot je de kans om het doel van je project te behalen.
  • Uiteraard kan dit verder uitgebreid worden, mogelijk tot een compleet managementsysteem zoals ISO9001.

Uw voordeel

ESQ Solutions heeft jarenlange ervaring met het in kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen in verschillende sectoren bij kleine en grote bedrijven. Onze consultants staan voor praktische en bruikbare systemen aangepast aan uw bedrijfssituatie. ESQ Solutions zorgt voor impact door engagement bij de medewerkers, transparantie en een zeer goede kennisoverdracht! 

Kostprijs

In samenspraak met u maken wij graag een offerte op maat ! Indien gewenst kunnen we ook zorgen voor begeleiding bij het werken rond strategie of cultuur.