Wetgeving (milieu) en gerelateerde thema's

U wenst een opleiding over een wettelijk of ander milieuthema? U wilt uw medewerkers betrekken bij en sensibiliseren over de milieuaspecten van uw activiteiten? ESQ Solutions verzorgt graag uw bedrijfsspecifieke opleidingen!

Welke opleidingen zijn mogelijk?

  • Milieuaspectenanalyse: hoe bouwen we dit uit?
  • Hoe een milieuvergunning aanvragen
  • Werken met en stockeren van gevaarlijke producten
  • Milieukeuringen: overzicht en toelichting
  • Milieu-aangiftes: hoe begin ik er aan?
  • Bewustmaking van de medewerkers
  • Overzicht milieuwetgeving en praktische toelichting
  • Impact van nieuwe wetgeving op uw bedrijf¬†

 Graag een opleiding over een ander milieuthema?

Contacteer ons vrijblijvend, wij werken graag iets uit voor u!