Wetgeving (milieu) en gerelateerde thema's

Je wenst een opleiding over een wettelijk of ander milieuthema? Je wilt jouw medewerkers betrekken bij en sensibiliseren over de milieuaspecten van jouw activiteiten? ESQ Solutions verzorgt graag jouw bedrijfsspecifieke opleidingen!

Welke opleidingen zijn mogelijk?

  • Milieuaspectenanalyse: hoe bouwen we dit uit?
  • Hoe een milieuvergunning aanvragen
  • Werken met en stockeren van gevaarlijke producten
  • Milieukeuringen: overzicht en toelichting
  • Milieu-aangiftes: hoe begin ik er aan?
  • Bewustmaking van de medewerkers
  • Overzicht milieuwetgeving en praktische toelichting
  • Impact van nieuwe wetgeving op uw bedrijf¬†

 Graag een opleiding over een ander milieuthema?

Contacteer ons vrijblijvend, wij werken graag iets uit voor jou!