Normopleiding ISO50001

De ISO50001-norm is de internationale norm voor energiemanagementsystemen en biedt een gestructureerde aanpak om de  energieprestaties van jouw bedrijf op te volgen en te verbeteren.
Implementeer ISO50001: je draagt zorg voor het milieu en je detecteert mogelijkheden om jouw energieverbruik en -kosten te verlagen!

Waarom deze opleiding?

Via deze 1-daagse opleiding krijg je een grondige en praktische introductie over de ISO50001-norm zodat je zelf aan de slag kan om een energiemanagementsysteem uit te bouwen.

Deze opleiding kan ook gebruikt worden om jouw medewerkers op te leiden in de aanloop naar het behalen van het ISO50001-certificaat.

  

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie energiezorg
 • Belang van energiezorg
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Systemen voor energiezorg

ISO50001 praktisch toegelicht            

 • Documentatie-eisen
 • Energiebeleid
 • Energieplanning en -screening
 • Energie prestatie indicatoren
 • Wettelijke en andere eisen
 • Competentie, training en bewustmaking
 • Communicatie
 • Energievriendelijk ontwerp en aankoop
 • Compliance audit
 • Afwijkingen, corrigerende en preventieve acties
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling

Duur

De opleiding duurt 1 dag . Dit kan ook gespreid worden over 2 halve dagen.

 

Al bezig aan het uitbouwen van een ISO50001-systeem? Bezorg ons jouw documentatie en wij maken de opleiding op maat van jouw bedrijf!