VCA

De VCA (veiligheidschecklijst aannemers) is een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeheerssysteem dat een structuur biedt voor het identificeren en evalueren van risico's en de nodige preventiemaatregelen te nemen om arbeidsongevallen en incidenten te voorkomen.

Onze aanpak

Uw VCA-systeem wordt opgemaakt op basis van een standaardstructuur en in overleg met uw medewerkers (individueel of in team) aangevuld met de bedrijfsspecifieke aspecten.

Afhankelijk van uw behoefte ondersteunt ESQ Solutions uw bedrijf, o.a. met het:

  • Uitvoeren van de specifieke risico-analyse
  • Opstellen van werkbare procedures en instructies (aankoop, noodplannen,…)
  • Invoeren van systematiek voor werkplekinspecties
  • Voorbereiden van uw toolboxmeetings
  • Opmaken systematiek voor wettelijke keuringen
  • Uitvoeren van interne audits en compliance audit
  • Uitwerken veiligheidsinstructiekaarten voor machines, gevaarlijke producten,...

Uw voordeel

ESQ Solutions heeft jarenlange ervaring met VCA-systemen in verschillende sectoren bij kleine en grote bedrijven. Onze consultants maken een praktische vertaling van de eisen van de VCA-checklijst naar uw bedrijfssituatie. ESQ Solutions zorgt voor een transparant en bruikbaar VGM-beheerssysteem!

Kostprijs

In samenspraak met u maken wij graag een offerte op maat aan! Op zoek naar de basis-VCA opleiding, klik dan hier. Hebben uw leidinggevenden een VOL-VCA attest nodig, klik dan hier.