Normopleiding ISO9001

De ISO9001-norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en biedt een gestructureerde aanpak om de kwaliteit van uw producten, processen en diensten te optimaliseren en te voldoen aan de klanteneisen. Sedert september 2015 is er een nieuwe versie van deze norm gepubliceerd. 

Waarom deze opleiding?

Via deze 1-daagse opleiding krijgt u een grondige en praktische introductie over de ISO9001-norm zodat u zelf aan de slag kan om een kwaliteitsmanagementsysteem uit te bouwen. U krijgt praktische informatie over u een ISO9001 systeem opzet of uw bestaand systeem aanpast naar de eisen van de nieuwe ISO9001:2015.

Deze opleiding kan ook gebruikt worden om uw medewerkers op te leiden in de aanloop naar het behalen van het ISO9001-certificaat.

  

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie kwaliteit
 • Belang van kwaliteitszorg
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Kwaliteitsmanagementsystemen

ISO9001:2015 praktisch toegelicht            

 • Contextanalyse
 • Stakeholderanalyse
 • Risico analyse
 • Procesmodel
 • Documentatie-eisen
 • Leiderschap
 • Opleiding, competentie en kennismanagement
 • Ondersteuning
 • Realisatieprocessen
 • Monitoring en meting
 • Afwijkingen en corrigerende acties
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling

 

Duur

De opleiding duurt 1 dag . Dit kan ook gespreid worden over 2 halve dagen.

 

Al bezig aan het uitbouwen van een ISO9001-systeem? Bezorg ons uw documentatie en wij maken de opleiding op maat van uw bedrijf!