CO2 prestatieladder

De uitdagingen als bedrijf vandaag en in de toekomst? Met z'n allen de uitstoot van broeikasgassen drastisch reduceren om verdere klimaatverandering, en al de gevolgen van dien, tegen te gaan.

 

Europa stelde de Green Deal voor als roadmap naar klimaatneutraliteit in 2050. Zowel bedrijven als particulieren moeten inspanningen leveren om de ambitieuze klimaat-doelstellingen te halen. In het uitwerken van een beleid en het behalen van doelstellingen op een duurzame manier grijpen bedrijven vaak terug naar managementsystemen. Wie aan managementsystemen denkt, denkt in de eerste plaats aan ‘ISO’-systemen. Specifiek op vlak van milieumanagement is er ISO14001, voor energie bestaat ISO50001.

Vanuit Nederland kwam enkele jaren geleden de CO2 prestatieladder over gewaaid. Anders dan de ISO normen is het doel van deze standaard tweeledig. Voor bedrijven is het een CO2 managementsysteem, voor overheden is het een instrument om CO2 reducties bij aanbestedingen te reduceren.

 logo CO2 PL.png

Wat houdt de CO2 prestatieladder in?

Afhankelijk van het certificatieniveau dat je als bedrijft wenst te behalen, zijn de eisen vastgelegd in de tekst van de CO2 prestatieladder. De basis invalshoeken zijn steeds:

A. INZICHT

Deze invalshoek maakt jouw organisatie bewust van je eigen CO₂-prestatie en zorgt voor nodige input om reductiemaatregelen te definiëren.

B. REDUCTIE

Dit deel zorgt voor het reduceren van energieverbruik en CO₂-uitstoot en motiveert om te zoeken naar de beste opties in de keten om deze reductie te realiseren.

C. TRANSPARANTIE

In dit luik wordt de betrokkenheid van jouw medewerkers actief ingezet, is het de bedoeling dat je als bedrijf jouw ambities en inzet toont naar de interne en externe stakeholders.

D. PARTICIPATIE

Via participatie investeert jouw bedrijf in het delen van de opgedane kennis en het samenwerken om deze kennisdeling zo groot mogelijk te maken.

 

Onze aanpak

Met onze ervaring in managementsystemen en de inhoudelijke expertise inzake energieverbruiken, reductie,... zorgen wij er voor dat we samen aan de slag gaan om op een praktische manier de CO2 prestatieladder te beklimmen. Jullie systeem wordt opgebouwd aan de hand van een basis structuur en aangevuld met bedrijfsspecifieke aspecten, in overleg met de relevante stakeholders.

 Afhankelijk van jullie behoefte ondersteunt ESQ Solutions jouw bedrijf, o.a. met het:

  • Vaststellen organisatorische grenzen (AC-analyse)
  • Inventariseren en kwantificeren van energiestromen en energieverbruikers
  • Selecteren van reductiemogelijkheden + opmaken plan van aanpak
  • Analyseren van stakeholders en opstellen communicatieplan
  • Inventariseren initiatieven in de sector (en/of de keten)
  • Integreren van de CO2 prestatieladder in bestaande managementsysteem of processen
  • Opzetten van documentatiemanagementsysteem
  • Verzorgen van opleiding CO2 prestatieladder
  • Uitvoeren van interne audits en ondersteunen van directiebeoordeling

In samenspraak met jou maken wij graag een offerte op maat aan!

Meer weten over de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is vrij online consulteerbaar via de website van SKAO, een aanrader voor elk bedrijf – binnen maar ook buiten de bouwsector - dat met duurzaamheid bezig is en op zoek is naar een kapstok voor het managen van CO2 en andere emissies.

https://www.co2-prestatieladder.be/nl