Normopleiding ISO45001

De ISO45001-norm is een norm voor de uitbouw van een managementsysteem inzake welzijn (veiligheid en gezondheid) en biedt een gestructureerde aanpak om de risico's op arbeidsongevallen en incidenten te identificeren, te evalueren en maatregelen te nemen om deze te elimineren of reduceren.

Waarom deze opleiding?

Via deze 1-daagse opleiding krijg je een grondige en praktische introductie over de ISO45001-norm zodat je zelf aan de slag kan om een managementsysteem voor welzijn uit te bouwen.

Deze opleiding kan ook gebruikt worden om jouw medewerkers op te leiden in de aanloop naar het behalen van het ISO45001-certificaat.

  

Inhoud opleiding

Introductie

 • Definitie preventie
 • Welzijnsdomeinen
 • Belang van preventie
 • Overzicht normen: historiek en toekomst
 • Principes van preventie

ISO45001 praktisch toegelicht            

 • Documentatie-eisen
 • Contextanalyse van de organisatie
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Zorgprogramma
 • Wettelijke en andere eisen
 • Competentie, training en bewustmaking
 • Communicatie en participatie
 • Noodsituaties
 • Monitoring en meting
 • Compliance audit
 • Afwijkingen, corrigerende en preventieve acties
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling

Duur

De opleiding duurt 1 dag . Dit kan ook gespreid worden over 2 halve dagen.

 

Al bezig aan het uitbouwen van een ISO45001-systeem? Bezorg ons jouw documentatie en wij maken de opleiding op maat van jouw bedrijf!