Stakeholdermanagement en materialiteitsanalyse

Duurzaam ondernemen vraagt de betrokkenheid en inbreng van alle interne en externe belanghebbenden. Je bepaalt als bedrijf wie jouw stakeholders zijn en wat hun verwachtingen zijn.

 

De start hierbij is het identificeren van je interne en externe stakeholders en het vastleggen van de thema's waar je als bedrijf wilt of kan op in zetten. Op basis van de input van de stakeholders kan je dan aan de slag om jouw materialiteitsanalyse uit te werken.

Het stakeholdermanagement goed en praktisch organiseren en hierop verder bouwen, vraagt de nodige skills inzake inzicht in je organisatie en jouw impact/focusthema's, skills voor een goede communicatie en motivatie, de juiste analysetechnieken,... iets waarbij het ESQ team met verschillende tools jullie graag komt helpen.

stakeholder ESQ.jpg

Onze aanpak                               

ESQ Solutions ondersteunt jouw bedrijf, o.a. met:

  • Identificeren en evalueren van jouw interne en externe stakeholders
  • Opmaken van een stakeholdermapping
  • Vastleggen mogelijke focusthema's binnen jouw organisatie
  • Organiseren van overleg sessies met of bevragingen van jouw stakeholders
  • Opmaken van een materialiteitsmatrix
  • Uitwerken en definiëren duurzaamheidsacties en rapporteren naar stakeholders

Jouw voordeel

Onze consultants zorgen voor een grondige interne voorbereiding, de praktische organisatie van het initiële stakeholderoverleg en latere rapportagemomenten en een plan van aanpak voor de acties, die binnen het stakeholder overleg als prioriteit zijn vastgelegd. 

In samenspraak met jou maken wij graag een offerte op maat aan!

Heb je liever eerst een introductie over duurzaam ondernemen, vraag dan een speeddate aan.