Collega Els op de rooster

Tijdens Coronatijden mijn collega Els op de rooster leggen is niet zo evident, al is het alleen al omwille van de afstandsregels. Toch zijn we, zoals gewoonlijk, creatief en combineren we een collega interview met een mooie fietstocht naar Wetteren en een lekkere koffie met een door Els gezonde en zelf gebakken Bekkari taart.

Hoe lang werk je voor ESQ en wat deed je daarvoor?

Sinds mei dit jaar werk ik 8 jaar voor ESQ Solutions. Hiervoor was ik actief bij een studiebureau voor internationale onderzoeksprojecten en studies in verband met milieu. Zo was ik bijvoorbeeld in Cyprus voor het uitvoeren van een milieu risicoanalyse van een asbestmijn.  Na 10 jaar was het tijd voor verandering en verlangde ik naar een meer praktische job invulling, dichter bij de werkvloer. Katty, waarmee ik samen op kot had gezeten, startte haar eigen bedrijf ESQ Solutions op en zo werd ik haar eerste werknemer.

Wat vind je uniek aan ESQ?

ESQ is een leuk bedrijf om voor te werken in dit opzicht dat het profiel van onze collega’s een bewuste en weloverwogen keuze is. Dit resulteert in een bedrijfscultuur gecreëerd door Katty en Bart, de bedrijfsleiders, en het team waarin de zorg voor de medewerkers en onze klanten centraal staat. Er is veel aandacht voor het persoonlijk welzijn en de groepsdynamiek. Dit in tegenstelling tot sommige andere bedrijven waar de focus in de eerste plaats ligt in het opvolgen van prestaties, wat profilerings- en prestatiedrang meer in de hand werkt.  Bij ESQ Solutions zijn de goede prestaties een natuurlijk gevolg van die groepsdynamiek en de cultuur binnen het team.

Hoe uit zich dat in deze coronatijd ?

Deze tijd is een mooi voorbeeld daarvan. Ook al weten we dat de stopzetting van een groot deel van de  bedrijfsactiviteiten ook een serieuze bedreiging is voor ESQ, is er vooral aandacht voor de medewerkers:  hoe voelen we ons en hoe is het gesteld met onze mentale gezondheid. We blijven wekelijks in contact met elkaar via Zoom meetings waar vooral deze kant wordt toegelicht en anderzijds ook de praktische kant van onze werkplanning wordt besproken. Altijd met de nadruk op hoe we ons als team gelukkig en nuttig kunnen maken tijdens deze Corona tijd en in een open en eerlijke communicatie.

Wat heb je door de jaren heen geleerd bij ESQ Solutions?

Ik heb in die 8 jaar vooral geleerd  hoe management stijlen kunnen verschillen. Hoe belangrijk het is om deze ook op een persoonlijke manier te benaderen:  het is een talent om je klanten te leren kennen en rekening houdend met de verschillen, ze ook op maat te begeleiden. Dit weliswaar wel om uiteindelijk naar hetzelfde resultaat te werken: meer structuur, efficiëntie en effectiviteit. Wat werkt bij de ene klant, werkt niet altijd bij de andere.

Anderzijds heb ik ook geleerd om in alle duidelijkheid en orde te werk te gaan en meer gestructureerd te werken. Wanneer men mij vroeger iets extra vroeg, zei ik altijd ja en dacht ik dat ik dat er wel even kon bijnemen. Nu verplicht ik mij, vanuit de ESQ manier van werken, om eerst meer duidelijkheid te creëren in de scope van de vraag, de activiteiten er rond meer planmatig te gaan oplijsten, om dan feedback te geven over een realistische aanpak en timing.

Van de klanten zelf heb ik door de verschillende opdrachten in verschillende bedrijven meer productiegerichte ervaringen opgedaan. Zo zie je snel wat werkt en wat niet goed werkt en kan je deze ervaringen gebruiken om de klant te helpen verbeteren.

Hoe beleef je de waarden van ESQ?

De waarden van ESQ heb ik in de vorige vragen eigenlijk al eens aangehaald.

#betrokkenheid: iedereen voelt zich betrokken bij het team, ook de zaakvoerder vanuit een puur menselijk aspect.

#professionalisme: we hanteren het principe “duidelijke afspraken maken goede vrienden”,  duidelijk in ons aanbod en ook in het waarmaken ervan. We doen wat we zeggen.

#werkplezier: ja, dat is er gewoon, een mooi voorbeeld hiervan is dat ons feestcomité samen met het bedrijf meegroeit.

#ontwikkeling: dat is er ontegensprekelijk: zowel ik, mijn collega’s als onze klanten groeien. 

Hoe zie je je toekomst bij ESQ?

Ik hoop om te kunnen meewerken aan het verder verruimen van ons aanbod naar duurzaamheid toe. Hiermee bedoel ik niet alleen de milieukant hiervan, maar ook en vooral de sterkte van ESQ in people management, persoonlijk leiderschap verder uitdragen naar andere bedrijven.

Anderzijds doet een boek dat ik nu aan het lezen ben “The day after tomorrow” van Peter Hinssen, mij ook nadenken over hoe we als bedrijf relevant kunnen blijven in tijden van nog meer automatisatie en digitalisering. Ik zie voor mijzelf daar ook een rol weggelegd: er wordt bijvoorbeeld nog altijd veel papierwerk gegenereerd en de uitdaging, ook voor ons, is om mee te denken en dit verder te gaan optimaliseren.

Tenslotte nog een laatste vraagje : welke boodschap wil je meegeven aan een starter bij ESQ Solutions?

Iets wat ik misschien te weinig heb gedaan in het begin van mijn carrière bij ESQ: probeer zoveel mogelijk te genieten van je start, sta open voor nieuwe ervaringen, tracht met je ogen zoveel mogelijk te absorberen. Wees niet bang dat het niet altijd lukt en geef het ook aan als het niet goed lukt. Wees daar open in en probeer te groeien in alle aspecten van het ESQ zijn.

 

Met deze mooie woorden ronden we ons interview af. We doen nog eens een rondje langs de geitjes en de kippen, bewonderen de door Els zelfgemaakte barkrukjes, genieten nog van een laatste stukje van de overheerlijke taart …. Tijd om de kilootjes eraf te rijden … terug naar Gentbrugge.

IMG_2507.jpg

PS: Het recept van de taart kan je altijd opvragen aan Els (els@esqsolutions.be)!

Terug naar overzicht