De SDG's praktisch vertaald

In ons artikel van juli vorig jaar lichtten we reeds toe wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor jouw onderneming kan betekenen. Met dit artikel willen we verder ingaan op de Sustainable Development Goals, of kortweg SDG’s, als mogelijk kader voor jullie MVO-beleid.

 

De SDG’s zijn 17 ambitieuze doelstellingen en 169 sub-doelstellingen, ontwikkeld door de Verenigde Naties (VN), om de wereldwijde economische, sociale en ecologische uitdagingen binnen onze maatschappij aan te pakken. Deze "Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030" werd in september 2015 door 193 lidstaten goedgekeurd en vormen aldus een unieke politieke consensus over de vooruitgang die gewenst is op wereldwijd niveau.

Het is daarom als bedrijf zeker nuttig om het eigen duurzaamheidsbeleid af te stemmen op deze internationale context. De SDG’s zijn meer dan een extra label. Ze geven aan wat het globale streefdoel is. Ook de overheden van de landen die deze Agenda voor 2030 hebben geratificeerd, rapporteren jaarlijks over de vooruitgang die ze maken op dit vlak.  Verwacht wordt dat overheden in de nabije toekomst bedrijven nog meer zullen aanmoedigen om duurzame praktijken toe te passen en hierover regelmatig te rapporteren.

ESQ SDG.jpg

 

Gelinkt aan deze SDG’s en het gewenst globale ambitieniveau, kunnen bedrijven hun  belangrijkste risico's, maar ook opportuniteiten gaan identificeren. Mogelijke risico’s die vandaag al meespelen in de bedrijfsvoering zijn de steeds schaarsere voorraad aan grondstoffen en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Opportuniteiten liggen in innovatie en concurrentievoordeel indien men zijn bedrijfsstrategie kan enten op deze duurzaamheidsprincipes. Het internationaal kader van de SDG’s biedt hierbij zeker een voordeel.

Er zijn echter ook heel wat valkuilen: de 17 doelstellingen die werden vooropgesteld voor de periode 2016 – 2030 zijn divers van aard en het is niet makkelijk om uit de talrijke informatie net dat te halen wat voor jouw bedrijf belangrijk is of kan zijn. Net ook door die diversiteit, kan men de neiging hebben om zich te beperken of slechts te focussen op de meest voor de hand liggende SDG’s, terwijl er op de andere thema’s ook directe of indirecte impacten kunnen bestaan. Om tot een goed beleid te komen op elk van deze 17 thema’s zijn  partnerships aangewezen. Deze kunnen uiteenlopend van aard zijn, maar vormen voor de meeste bedrijven een uitdaging omwille van oude gewoontes (gesloten cultuur, weinig kennisdeling).

 

Wil je nog meer weten over de drijfveren van andere bedrijven om de SDG’s mee te integreren in hun duurzaamheidsbeleid en de vooruitgang die er op dat vlak is gemaakt sinds 2015, dan verwijzen we jou graag door naar de SDGBarometer, een onderzoek uitgevoerd door de Antwerp Management School, in samenwerking met de Leuvense Management School en de Universiteit Antwerpen. De link vind je onder dit artikel.

 

Ben je al overtuigd over het nut van de SDG’s, maar heb je nog steeds geen idee hoe hieraan te beginnen? 

ESQ Solutions heeft gezorgd voor een praktische manier om de high level SDG’s te vertalen naar jullie context. De hands-on en werkbare methode, zoals jullie die van ESQ gewoon zijn, hebben we ook al toegepast in de praktijk bij bedrijven uit diverse sectoren.

In een eerste fase brengen we verschillende mensen van jouw afdeling samen voor een brainstorm. Tijdens deze brainstorm bepalen we welke aspecten van jouw organisatie een negatieve of positieve impact kunnen hebben op elk van de 17 SDG’s. Hierbij bekijken we de volledige waardeketen van de organisatie (direct en indirecte impacten) en begeleiden we jullie in het begrijpen van de 17 SDG’s. Eens alle ideeën werden verzameld gaan we prioriteiten toekennen aan de hand van een handig score-systeem. Zo weet je meteen wat de focusdoelstellingen zijn voor de komende jaren en kan je aan de slag voor de verdere uitwerking van concrete acties.

ESQ SDG MVO.jpg

Wil je graag meer vernemen over onze aanpak, contacteer ons hier.

 

Meer info over SDG's:

https://dashboards.sdgindex.org/#/

https://offer.antwerpmanagementschool.be/en/sdgbarometer

Terug naar overzicht