Duurzaam ondernemen: what's in it for me?

Dat duurzaam ondernemen een actueel thema is, bewijst VOKA’s uitreiking van de charters voor duurzaam ondernemen. Heel wat bedrijven zetten hiermee hun eerste – en sommige al meer ervaren – stappen richting een duurzaam beleid van hun bedrijf. De deelnemers waren alvast enthousiast en wij natuurlijk ook. Maar wat houdt dat nu allemaal in...

Wat betekent duurzaam ondernemen voor jou?

Duurzaam ondernemen, triple P (people, planet, profit), maatschappelijk verantwoord ondernemen (corporate social responsability), maatschappelijke waardecreatie (creating shared value), duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (sustainable development goals of SDG’s) … het zijn termen die we vandaag niet meer kunnen wegdenken uit de innovatieve bedrijfswereld. Wie vandaag niet bezig is met verduurzamen van de producten of diensten is niet meer mee met zijn tijd.

Toch is dit niet altijd een evidentie, want voor ieder bedrijf kan duurzaam ondernemen een heel andere invulling krijgen. Waar heb je als dienstverlenend bedrijf het meeste impact? Of hoe kun je als producent verder gaan in jouw grondstoffen- en energie-efficiëntie? Zelfs binnen het bedrijf vertaalt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich in elke afdeling op een andere manier: Human Resources, Aankoop, Research & Development, Distributie… Elke afdeling kan op een eigen – maar even belangrijke – manier input geven voor en vorm geven aan het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. Daarom is het belangrijk om een gemeenschappelijk begrip te hebben van wat de waarden van een organisatie zijn, zodat elke beslissing hier aan getoetst kan worden. Heb jij deze oefening al gemaakt?

ESQ duurzaamheid 2.jpg

Een geïntegreerde aanpak met voordelen!

Duurzaam ondernemen integreren in de cultuur van een bedrijf gaat niet vanzelf, maar vraag het nodige engagement van alle betrokkenen. Daarom is het belangrijk om het duurzaam beleid vorm te geven, zowel intern in de organisatie als naar buiten toe.

De reden waarom een bedrijf duurzaam wil ondernemen maakt hier de kern van uit. Mogelijke redenen zijn:

  • veilige en gezonde werkomstandigheden als kernwaarde van het bedrijf en gegarandeerd in al haar samenwerkingsverbanden (zowel in de eigen vestigingen als deze van leveranciers)
  • hogere betrokkenheid van de werknemers (motivatie, eigenaarschap en productiviteit van de werknemers)
  • slimme milieu-investeringen en lagere verbruiken van energie, grondstoffen, water… die kunnen leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen
  • van innovatie van de productiemethodes tot innovatie van het product of dienst, door na te denken over circulaire economie, deeleconomie, biogebaseerde economie, … en dewelke kan leiden tot kostenbesparing en competitief voordeel
  • een hogere betrokkenheid van de leveranciers en klanten, die zorgt voor een beter begrip van elkaars verwachtingen en nieuwe mogelijkheden (innovatie) kan blootleggen
  • een transparante communicatie met alle relevante stakeholders om zo op toekomstige trends en conflicten te kunnen anticiperen 

Waar meer en meer organisaties kiezen voor een duurzame aanpak, zien we niet enkel een invloed op eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook van de markt die mee verschuift om klant en concurrent antwoord te kunnen bieden.

MVO is geen afzonderlijk beleid met duidelijk geïsoleerde acties. Het gaat om een geïntegreerd beleid waarbij bij elke beslissing op elk niveau in de organisatie wordt rekening gehouden met de impact op de interne en externe belanghebbenen. Zo wordt het een essentieel onderdeel van het bedrijfs-DNA.

nicolas@esqsolutions.be

Redenen genoeg om er meteen mee te starten dus. Geen idee waar je moet beginnen? Neem eens een kijkje op de MVO Scan van MVO Vlaanderen en bepaal meteen jouw baseline.

Nog niet (iedereen) overtuigd?

Dit alles en meer komt onder andere aan bod in de nieuwe ESQ opleiding rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je vindt meer informatie op onze MVO-pagina.

Lijkt dit iets voor jouw bedrijf en heb je zin gekregen om je hierin te verdiepen, contacteer ons hier vrijblijvend om meer informatie in te winnen. Wij denken graag met jou mee.

Terug naar overzicht