Geslaagde SQAS certificatie voor Duferco

Duferco foto2.jpg

Succesverhalen delen met de klanten… dat doet deugd en deze willen we jullie zeker niet ontzeggen.

We zijn juni 2020: Duferco Logistique, een dochter van de Duferco groep  die de Garocentre Terminal in  La Louvière exploiteert en intermodale oplossingen uitwerkt voor zijn klanten, stelt aan ESQ Solutions de vraag om hen te ondersteunen voor een SQAS assessment. Deze vraag is enerzijds gedreven door toenemende eisen van de klanten die een dergelijk assessment vragen, anderzijds een wens om dit momenteel kleine bedrijf meer te voorzien van een rigide structuur en basis voor verdere groei.

 

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)  is een systeem van uniforme beoordelingen door derden om de prestaties van logistieke dienstverleners en chemische distributeurs te evalueren. De SQAS-beoordelingen hebben betrekking op kwaliteit, veiligheid - waaronder ook het veilig vervoeren van gevaarlijke producten - , beveiliging, milieu en CSR (Corporate Social Responsibility).  De SQAS-beoordelingsrapporten stellen chemische bedrijven in staat hun logistieke dienstverleners te evalueren volgens hun eigen normen en eisen. Cefic, de Europese Raad van de bonden van de chemische nijverheid, beheert het SQAS-systeem en waarborgt de integriteit ervan.

 

Voor ESQ Solutions was  SQAS eerder onbekend terrein, maar door onze ervaring inzake kwaliteits-, veiligheid- en milieumanagementsystemen  leek deze uitdaging op ons lijf geschreven. Duferco Logistique werd SQAS geëvalueerd in november 2021 en met fierheid kunnen ze een mooie score neerzetten.

 

Wat zijn de kritische succesfactoren geweest in dit project?

  • Voor het ESQ team: zeker en vast een goed inzicht krijgen in de activiteiten van Duferco Logistique : welke activiteiten zijn intern en welke activiteiten worden uitgevoerd door contractoren en derden. Deze kennis heeft een grote impact in de manier waarop SQAS geïmplementeerd wordt. Zo opereert Duferco Logistique geen eigen Rail activiteiten, maar besteedt ze deze activiteiten uit aan gespecialiseerde Rail transport bedrijven. Dit maakt een groot verschil in de manier waarop compliance met de SQAS eisen wordt gerealiseerd: het accent ligt veel meer op het beheersen van leveranciers in plaats van het beheersen van rail activiteiten, uiteraard zonder de SQAS eisen hiervoor uit het oog te verliezen.
  • Een duidelijk stappenplan: een gids om iedereen mee te nemen in het project. Dit milestone plan werd met het Duferco Logistique team regelmatig overlopen en bijgestuurd. Bijsturing gebeurde ook  binnen het Steering Comité dewelke de voortgang en het succes van het project bewaakte.
  • Als externe partner: veel luisteren en veel vragen om uiteindelijk het resultaat  op een bevattelijke manier te documenteren.  Er zijn voor de klant veel evidente activiteiten die niet altijd uitgesproken worden. De kunst is om deze boven de oppervlakte te halen en transparant op papier te zetten om dan in een later stadium te gaan kijken hoe ze nog beter kunnen gestructureerd en/of verbeterd worden.
  • Tijd nemen voor de implementatie en het samen groeien: het Duferco Logistique team heeft sinds 2014 het bedrijf opgebouwd met kennis van de logistieke markt. Bij de start van dit project  hadden zij nog een weg af te leggen in het standaardiseren en documenteren van de logistieke, veiligheids- en milieuprocessen. Door de implementatie van SQAS werd een betere documentatiestructuur opgezet en de  opgedane kennis van jaren meer zichtbaar en tastbaar bestendigd. Met het positieve assessment op het einde van de weg heeft dit mee bijgedragen tot een gevoel van voldoening en fierheid.

En fier zijn we dus: dit artikel is één van de manieren om dit te vieren. Bring on the Champagne ;-)

Terug naar overzicht