Risicoanalyse "chemische agentia"

Hoe begin ik er aan?

Chemische agentia... iedereen heeft er wel mee te maken. Zijn de producten die we gebruiken gevaarlijk of niet, welke maatregelen moeten we nemen voor een veilig gebruik en hoe moeten we gevaarlijke producten opslaan? Moeten we hierbij ook rekening houden met de transport - pictogrammen, hoeveel mogen we opslaan en best in kleine of grote recipiënten? Hoeveel producten mogen aan de productielijn staan, mag product x bij product y staan in het magazijn, en wat met spuitbussen in het onderhoudslokaal,… ? In alle soorten en maten en in alle hoeken van het bedrijf komen we ze tegen. Wie kan hier nog het overzicht bewaren?

gevaar_schadelijk_irriterend.png

 

ESQ kan jullie ondersteunen bij

  • het maken van een duidelijke inventaris van alle chemische agentia in het bedrijf
  • het maken van veiligheidsinstructiekaarten (VIK) en
  • het uitvoeren van een risicoanalyse per chemische product.

Eerst kijken we naar de eigenschappen van het product, waar het gebruikt wordt binnen de onderneming, door wie, met welke frequentie en in welke toepassing. Daarna kijken we hoe het product is ingedeeld volgens GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) en welke gevaarzinnen (H-zinnen) en veiligheidszinnen (P-zinnen) van toepassing zijn.

Foto ESQ RIE chemische agentia 1.PNG

 Aan de hand van het veiligheidsinformatieblad (SDS) van het product worden volgende zaken aangevuld in de inventaris:

  • de eerste hulpmaatregelen;
  • wat te doen bij brand;
  • wat met het afval van het product;
  • hoe het product gebruiken en opslaan;
  • welke PBM’s zijn noodzakelijk.

Deze informatie wordt, vanuit de inventaris, automatisch gebundeld in een veiligheidsinstructiekaart (VIK), die overzichtelijk en duidelijk is voor gebruik op de werkvloer.

 Foto ESQ RIE chemische agentia 2.png

Nu we het product beter hebben leren kennen, kunnen we een risicoanalyse uitvoeren. De risicoanalyse wordt uitgevoerd volgens een methodiek die een herwerking is van de vroegere Mahy methode en houdt rekening met de potentiële impact op de gezondheid, de blootstellingswegen en de frequentie en duur van gebruik. Voor de toekenning van scores (rankings) aan deze factoren kan gebruik gemaakt worden van hulptabellen.

  • Gezondheidsranking: op basis van CLP, categorie en H-zinnen.
  • Blootstellingsranking: op basis van vluchtigheid/stoffigheid, proces (dispersief, open/gesloten systeem,, CBM,...)

De risicoscore wordt automatisch berekend en genereert direct informatie wat er moet gebeuren om de risico’s te verkleinen. 

Tot slot is er ook nog plaats voor bijkomende gegevens zoals het vlampunt, type recipiënt, eenheidshoeveelheid, aantal eenheden, maximale hoeveelheid aanwezig in de onderneming, leverancier, datum van de laatse versie van het veiligheidsinformatieblad.

De voordelen van de ESQ tool op een rijtje?

Je krijgt een overzichtelijke inventaris van de gevaarlijke producten aanwezig in uw onderneming, een risico-analyse die voldoet aan de wettelijke eisen, een duidelijk zicht op de meest risicovolle producten, waarvoor eventueel naar een alternatief of bijkomende preventieve maatregelen moet gezocht worden.

Het is tevens een makkelijke tool voor het opmaken van verkorte instructiekaarten en omdat de tool ook de milieu-eisen omvat, kan je snel een aftoetsing maken tov de vergunde rubrieken of vormt deze een goede basis voor de implementatie van de juiste afstandsregels bij opslag.

louise@esqsolutions.be

 

Het is een uitdagende klus, maar het loont dus om hier tijd in te steken. Lijkt jou dit een onbegonnen werk voor jouw onderneming? ESQ helpt jullie graag verder. Contacteer ons via mail@esqsolutions.be.

(De theoretische input van de herwerkte tool haalden we uit informatie die ons door Prebes werd uitgelegd in een van hun webinars, hiermee gingen wij in onze bestaande tool aan de slag)

Terug naar overzicht