SOS Piet over de ISO transities

De afgelopen jaren hebben de ESQ collega's heel wat nieuwe ISO9001:2015-implementaties begeleid bij onze klanten of transitie naar deze norm ondersteund. We blikken graag even terug op de lessons learned uit al deze projecten en hoe kan dat beter dan “SOS Piet”-gewijs…SOS Piet_ESQ.jpg

Wat hebben we ondertussen geleerd?

Ten eerste…

De zogenaamde High Level Structuur biedt organisaties een handige leidraad om een managementsysteem op te bouwen, te implementeren en te verbeteren. Het grote voordeel van deze High Level Structuur is dat integratie met de andere normen, zoals de ISO14001 en ISO45001, enorm vergemakkelijkt wordt en dat sectorspecifieke normen, zoals de IATF16949, makkelijk ingeplugd kunnen worden. Onze ervaring leert ons dat je dus geen systemen “boven” elkaar legt, maar heel makkelijk de systemen kan laten blenden tot 1 mooi geheel.

Brede en diepgaande, toegepaste kennis van de norm, op basis van ervaring en een pragmatische visie met bruikbare en performante tools/adviezen en inleving in de concrete bedrijfssituatie
Getuigenis van Quality team Fujifilm

Ten tweede…

Nieuw in de ISO-standaarden waren de “contextanalyse en de “stakeholderanalyse”. Onze ESQ collega's hebben met verschillende management teams in grote en kleine organisaties deze oefeningen begeleid en telkens kwam er wel ergens een soort “AHA”-moment.

Bedrijven die al langer bezig waren met SWOT-analyses en het in kaart brengen van hun belanghebbenden, kregen een methode om deze heel praktisch uit te werken en van daaruit de bedrijfsdoelstellingen en KPI’s te gaan definiëren.

Bij de organisaties die deze oefeningen nog niet gedaan hadden, kwam men veelal tot nieuwe inzichten in de context van het bedrijf, mede doordat we medewerkers uit verschillende afdelingen bij deze oefenen betrokken (multidisciplinair). Dat de belangrijkste interne en externe issues nu ook gedocumenteerd en gevisualiseerd werden, zorgde voor een werkbare tool waarmee men makkelijk verder aan de slag kon.

De samenwerking met ESQ Solutions verliep bijzonder goed. Het aanreiken van heel wat handige tools en hun pragmatische benadering hebben geresulteerd in een zeer leerrijke en efficiënte omschakeling naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm. TOP !!
Getuigenis van B. Wallaeys Operations Manager Recticel SID

Ten derde…

De eisen inzake risico’s en opportuniteiten kenden we al vanuit ISO14001, de vroegere OHSAS18001 en de VCA, maar kom nu ook voor in de normen voor kwaliteit.

We gingen daarom de afgelopen jaren met de proceseigenaars aan de slag om hun processen heel goed in kaart te brengen en challengden de proceseigenaars bij het inventariseren van mogelijke risico’s en opportuniteiten van hun processen. Van hieruit kunnen de proceseigenaars dan nadenken over mogelijke maatregelen om deze risico’s te elimineren en de opportuniteiten aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was steeds, om bij de doorvertaling naar de andere processen en bij uitbreiding naar het volledige managementsysteem, rekening te houden met deze risico’s en opportuniteiten. En een groot voordeel van deze oefening is dat je deze kan meenemen in de uitbouw van je interne audit planning en rapportering. Een dubbele winst dus!!

 

Ten laatste…

Bij heel wat van de ISO-projecten hebben de collega’s van het ESQ team rond het begrip “leiderschap” wel wat teweeg gebracht in organisaties… en met succes. Bij de start van de projecten hebben we steeds de betrokkenheid van het hoogste niveau (en van hieruit alle andere niveaus) gevraagd. Dit gebeurde door korte introductie-sessies, door overlegmomenten met directie en management,… waarbij we altijd het “waarom” van ISO, een managementsysteem,… goed verduidelijkten. Dit zorgt steeds voor motivatie en zingeving en daaruit kan je dan een cultuur creëren waarbij iedereen de toegevoegde waarde van ISO inziet en er dus ook naar gaat handelen.

ESQ what_why_how.jpg (1)

 

Op deze manier wordt ISO geen “verplicht nummertje” meer maar echt een troef om je organisatie te helpen groeien. En zo hebben de  ESQ-collega’s de voorbije jaren de ESQ-missie in de praktijk gebracht bij onze klanten!

 

Benieuwd hoe we jullie kunnen helpen bij de groei van jullie organisatie? Stuur ons gerust jouw vraag door via het contactformulier.

Terug naar overzicht