Verbeteren van uw veiligheidscultuur

ESQ lanceert Safe Way Of Life

Het ESQ team biedt u binnenkort professionele coaching aan rond het verbeteren van uw veiligheidscultuur. 

Neem even de tijd om volgende vragen te lezen :

  1. Heb je de frequentie- en ernstgraad van je bedrijf of organisatie door de jaren heen zien dalen, maar slaag je er niet in om dit de laatste jaren nog verder te laten dalen ?
  2. Geen arbeidsongevallen, iedereen veilig en gezond terug naar huis, elke dag ! Was je er altijd van overtuigd, maar begin je eraan te twijfelen ?
  3. Ook al worden veel inspanningen gedaan om ongevallen te vermijden (degelijk ongevallenonderzoek, engineering, automatisatie, 'near miss'-rapporteringen, safety walks, risicoanalyses…), je ziet nog steeds dezelfde gelijkaardige problemen terugkeren (rugletsels, vallen en struikelen, letsels aan handen, …) ?
  4. Ook al weet je dat je er niet aan voorbij mag gaan, toch ontbreekt het je soms aan tijd of energie om onveilig gedrag te stoppen of er iemand op aan te spreken ?
  5. Als je al schouderklopjes geeft, zijn de meeste nog steeds gerelateerd aan productiviteit en kwaliteit in plaats van veiligheid ?

Heb je op de meeste van deze vragen “ja” geantwoord, dan is ESQ de geschikte partner voor jou en je bedrijf om te werken aan veiligheidsgedrag op alle niveaus van je organisatie.

Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak vraagt vooral engagement van het bedrijfsteam, maar ook van elke werknemer afzonderlijk om “zorg voor elkaar” als onderdeel van zijn/haar DNA te beschouwen.

Eerst voeren we een screening uit van jullie veiligheidscultuur op basis van een vragenlijst opgemaakt door onze senior consultants die kunnen terugblikken op een brede ervaring in diverse operationele omgevingen (ze kennen het klappen van de zweep ;-) )

Op basis daarvan en tevens gebaseerd op de onderstaande evolutiecurve wordt jullie niveau van veiligheidscultuur bepaald. Het resultaat wordt besproken en er wordt een plan opgemaakt dat rekening houdt met jullie niveau.

Evolutie veiligheidscultuur ESQ.png

 Voor bedrijven die nog in niveau 1 of 2 zitten, starten we vervolgens met de wettelijke en structurele gaps in het veiligheidsmanagementsysteem te dichten, eventueel gepaard gaande met een light programma rond veiligheidsgedrag. Hierbij vertrekken we vanuit het principe dat we aan een operator niet kunnen vragen om zijn gedrag te corrigeren wanneer hij bijvoorbeeld moet werken met materiaal dat niet aan de basis veiligheidseisen voldoet.

 

Het veiligheidsgedragsprogramma zelf bestaat eerst uit een training in veiligheidsleiderschap. Geen schoolse training met slides, maar één met open en gezonde discussies.

Daarna volgt een opleiding en coaching gedeelte dewelke uw medewerkers zullen helpen om effectieve veiligheidsgesprekken te voeren. Het doel is om goed gedrag te promoten en minder veilig gedrag te corrigeren. Wij kijken als ESQ team mee over de schouder en sturen u en uw medewerkers bij via oefeningen en feedbackgesprekken. Dit gebeurt voor 80 % op de werkvloer, niet in een vergaderzaal.

ESQ safe way of life hoge resolutie.jpg

Tenslotte blijven we uw bedrijf gedurende een bepaalde tijd coachen en op termijn is het de bedoeling om onze competenties als coaches door te geven aan een aantal van uw geselecteerde gedragscoaches. Zo wordt langzaamaan de nieuwe aanpak onderdeel van het DNA van uw bedrijf en zijn medewerkers.

 

Zin om aan op een heel praktische manier aan de slag te gaan om de veiligheidscultuur van uw bedrijf te verbeteren? Kies voor het ESQ programma "Safe Way Of Life", contacteer ons gerust voor een verdere kennismaking met het programma.

Terug naar overzicht