Laatste update over ISO45001

ISO 45001 wordt binnenkort dé nieuwe norm voor een veiligheid- en gezondheidsmanagementsysteem binnen een organisatie. De 2de publieke draftversie (DIS2) is onlangs verschenen en men verwacht dat eind 2017, begin 2018 de officiële norm ISO 45001:2017 zal verschijnen.

 

Deze nieuwe ISO norm verschilt van de huidige OHSAS 18001 norm met name dat hij gebaseerd is op dezelfde High Level Structuur (HLS) als de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Hierdoor verbetert ook de integreerbaarheid van het Kwaliteits-, Veiligheids- en Milieusysteem en kunnen deze als het ware in de nieuwe ISO HLS worden ingeplugd.

In de HLS staan de kerneisen die gelden voor elk managementsysteem :

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie van prestaties
 • Verbetering

Wat de expert hierover vertelt

Strategie, leiderschap op alle niveaus en continue verbetering worden door de High Level Structuur van de nieuwe ISO45001 nog meer in de verf gezet. Hierdoor wordt veiligheid een taak voor iedereen binnen de organisatie!

annick@esqsolutions.be

 

De grootste verschillen tussen de OHSAS18001 en ISO45001 zijn :

 • Een groter accent op participatie en consultatie van de werknemers
 • Leiderschap is toegevoegd
 • Veiligheidscultuur wordt belangrijker
 • Meenemen van gevaren door aannemers
 • Aandacht voor incidenten, zowel intern als extern, uit het verleden
 • Meenemen van risico’s met betrekking tot het functioneren van het managementsysteem
 • Rekening houden met diversiteit bij het informeren en het communiceren
 • Coördinatie in geval van “multi-employer” werkplaatsen

Met betrekking tot certificatie wordt voor de OHSAS gecertifieerde bedrijven een overgangsperiode gerekend van 3 jaar, wat een bedrijf niet mag verhinderen om reeds te starten met de transitie naar de nieuwe norm.

 

Onze ESQ consultants zijn er om uw organisatie bij te staan voor het uitvoeren van een gapanalyse ten opzichte van ISO 45001, om uw huidige managementsysteem op die manier in lijn te brengen met deze nieuwe norm en, via het HLS plug-in model, ISO 9001, 14001 en 45001 als één systeem te integreren.

Klik hier voor meer informatie over de gapanalyse, een opleiding of begeleidingstraject voor deze nieuwe norm.

Terug naar overzicht