Onze nieuwe collega Enya op de rooster

In januari 2019 mochten wij Enya Vandewoude welkom heten in het ESQ team. Wij polsten even naar haar eerste ervaringen bij ESQ, je leest het hieronder...

Valt het ESQ-recept binnen jouw verwachtingen?

Als beginnende preventieadviseur en milieucoördinator heb ik de ambitie om nog veel bij te leren. Ervaring is een belangrijk aspect voor deze job. Werken als consultant leek me dus een goede uitdaging. Op die manier zou ik met veel verschillende sectoren en bedrijven in contact komen en veel aspecten van de job leren kennen.

Toch heb ik getwijfeld om hieraan te beginnen. Van school uit kregen we mee dat werken als consultant zeer moeilijk is zonder ervaring en dat managers vaak wat argwanend staan ten opzichte van externe consultants. De ESQ-waarden bieden hierop de perfecte oplossing.

Ten eerste word ik als junior consultant goed begeleid en aangestuurd en krijg ik ruim voldoende de kans om ervaring op te doen en om mezelf te ontwikkelen naargelang mijn interesses. Binnen ESQ werd ik vanaf dag één goed opgevangen en kon ik zelf beslissen wanneer ik zelfstandig bij klanten aan de slag ging. Ook het tweede aspect, betrokkenheid als externe consultant, wordt binnen ESQ aangepakt. Daar dit één van onze vier waardes is, zetten wij hier sterk op in. Het is onze bedoeling om bij elke klant zo goed mogelijk ‘part of the family’ te worden.

Welk project smaakte tot nu toe het best?

Mijn eerste project wat preventie betreft, ben ik gestart bij een bedrijf actief in de verwerking van natuursteen. Het ging om een afgelijnd preventieproject (opstellen van een intern noodplan, veiligheidsinstructiekaarten, …). In het begin was het wat zoeken naar een goede manier om betrokkenheid te creëren. Na enkele dagen was de sfeer al helemaal anders en had ik al veel meer het gevoel dat we echt samen werkten aan veiligheid en dat er ook ruimte was voor werkplezier. Ik had er de ESQ-mindset rond veiligheid binnengebracht. De werknemers in productie begonnen hun vragen aan mij te stellen, brachten bepaalde problemen naar voor, … ik werd steeds meer aanschouwd als één van hen. Dit project is nu omgezet naar een project op langere termijn. We werken nu constructief verder aan een veiligheidsbeleid met de typische ESQ no-nonsense aanpak.

Naar welk hoogtepunt ben je op zoek in je start als junior?

Dat zullen de ISO-projecten zijn. Wanneer dergelijk project door een auditor goedgekeurd wordt, wil dit zeggen dat wij, als ESQ, erin geslaagd zijn een goed veiligheids-, milieu- of kwaliteitsbeleid op te zetten voor het heden, maar ook met een duidelijke visie naar de toekomst toe. Een ISO-systeem dat leeft, dat wordt opgezet samen met het management van de klant en dat bovendien nog eens gedragen wordt door alle werknemers in een bedrijf is een hele uitdaging…

Als dit als junior zou lukken, kan ik alle clichés die ik had meegekregen rond de zogenaamde afstandelijke externe consultant van tafel vegen... 

Waar ik naar uitkijk...

Een geslaagd ISO-systeem vraagt betrokkenheid van het hele bedrijf, vraagt ontwikkeling van iedereen rond het systeem, moet op een professionele manier aangepakt worden en op tijd en stond afgewisseld worden met af en toe wat werkplezier!

 

enya@esqsolutions.be

Ook zin om het ESQ team te vervoegen en onze missie van groei en ontwikkeling mee vorm te geven, contacteer ons voor een babbel via het contactformulier.

Terug naar overzicht