VCA 2017/06

Een samenvatting van de wijzigingen in de VCA

Twee jaar geleden werd versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. Momenteel is de overgangsperiode van 3 jaar en 6 maanden volop bezig. Voor het geval jouw organisatie bezig is met de transitie of zou beslissen om te certificeren naar deze nieuwe checklijst, geven we jullie graag de voornaamste aandachtspunten mee.

 

Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie van de nieuwe VCA checklijst moeten alle certificaten gebaseerd zijn op deze nieuwe versie. Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt. Voor buitenlandcertificaten, buiten Nederland en België, geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.

 

De drie niveaus zijn hetzelfde gebleven, namelijk VCA*, gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers, VCA**, gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement) en VCA petrochemie, idem aan VCA** met specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Voor VCA* certificatie dient jullie organisatie te voldoen aan alle 23 VCA* mustvragen, voor VCA** zijn er 27 mustvragen en minimaal vier van de acht aanvullende vragen en voor certificatieniveau VCA Petrochemie moet je voldoen aan alle 33 VCA Petrochemie mustvragen en minimaal één van de twee aanvullende vragen.

 

Wat zijn nu de grootste wijzigingen in de VCA 2017/6.0? De term “Onderbouwing” is heel belangrijk geworden. De cursieve doelstellingen en minimumeisen van VCA 2017/6.0 moeten worden onderbouwd. Een goede onderbouwing overtuigt de auditor dat het bedrijf naar de letter én de geest van een doelstelling of minimumeis handelt en dat het beoogde resultaat ook echt wordt bereikt en geborgd. Dit is meer dan constateren dat de documenten en procedures op orde zijn en worden nageleefd!

Verder is de betrokkenheid en evaluatie door de directie nu een must op alle drie de niveaus.  Binnen VCA* worden het veiligheidsoverleg en het melden en registreren van ongevallen verplicht. Voor VCA** worden het programma rond bewustzijn en gedrag  en evaluaties van de onderaannemers twee verplichte eisen. Het hoofdstuk rond PBM vervalt omdat de bedrijven daar vanuit de welzijnswetgeving al dienen aan te voldoen en het hoofdstuk 6 met eisen inzake milieu werd ook geschrapt omdat dit vervat wordt in de verantwoordelijkheden van de VGM functionaris. 

 

Heb je nog verdere vragen bij de implementatie van deze nieuwe versie, neem dan contact op met davy@esqsolutions.be

 

Terug naar overzicht